मराठीच्ा बोलींचे स्वेक्षण

Survey of Dialects of the Marathi Language

  English | मराठी

संपर्क

डेक्कन कॉलेज पदव्युत्तर व संशोधन संस्था
(अभिमत विद्यापीठ)
येरवडा, पुणे
महाराष्ट्र ४११००६.
दूरध्वनी : +९१-२०-२६५१३२४४
ई-टपाल : [email protected]