मराठीच्या बोलींचे सर्वेक्षण

Survey of Dialects of the Marathi Language

  English | मराठी

प्रकल्पाचे वार्तांकन

दैनिक लोकसत्ता-मुंबई  (१४.१०.२०२०) – बहुरूपी मराठीचे व्यापक सर्वेक्षण

दैनिक लोकसत्ता-मुंबई (१४.१०.२०२०) – बहुरूपी मराठीचे व्यापक सर्वेक्षण

दैनिक सकाळ-पुणे  (०४.०८.२०२०) बोलीभाषेतील वैविध्याचा अभ्यास

दैनिक सकाळ-पुणे (०४.०८.२०२०) बोलीभाषेतील वैविध्याचा अभ्यास

पुढारी (२४.०७.२०१८)- राज्यातील बोलीभाषांचे होणार सर्वेक्षण

पुढारी (२४.०७.२०१८)- राज्यातील बोलीभाषांचे होणार सर्वेक्षण

डेली हंट वर्तमानपत्र‌ (२४.०४.२०१८) – मराठी बोलींचे लवकरच होणार सर्वेक्षण

डेली हंट वर्तमानपत्र‌ (२४.०४.२०१८) – मराठी बोलींचे लवकरच होणार सर्वेक्षण

डेली हंट वर्तमानपत्र‌ (२४.०४.२०१८) – मराठी बोलींचे लवकरच होणार सर्वेक्षण

डेली हंट वर्तमानपत्र‌ (२४.०४.२०१८) – मराठी बोलींचे लवकरच होणार सर्वेक्षण

सकाळ टाईम्स (२२.०४.२०१८)- मराठी बोलींचे लवकरच होणार सर्वेक्षण

सकाळ टाईम्स (२२.०४.२०१८)- मराठी बोलींचे लवकरच होणार सर्वेक्षण

सकाळ टाईम्स (२२.०४.२०१८)- मराठी बोलींचे लवकरच होणार सर्वेक्षण

सकाळ टाईम्स (२२.०४.२०१८)- मराठी बोलींचे लवकरच होणार सर्वेक्षण

सकाळ टाईम्स (२२.०४.२०१८)- मराठी बोलींचे लवकरच होणार सर्वेक्षण

सकाळ टाईम्स (२२.०४.२०१८)- मराठी बोलींचे लवकरच होणार सर्वेक्षण

महाराष्ट्र टाईम्स पुणे (२१.०४.२०१८)-मराठीच्या बोलींचा अभ्यास करणार

महाराष्ट्र टाईम्स पुणे (२१.०४.२०१८)-मराठीच्या बोलींचा अभ्यास करणार

महाराष्ट्र टाईम्स पुणे (२१.०४.२०१८)-मराठीच्या बोलींचा अभ्यास करणार

महाराष्ट्र टाईम्स पुणे (२१.०४.२०१८)-मराठीच्या बोलींचा अभ्यास करणार