मराठीच्या बोलींचे सर्वेक्षण

Survey of Dialects of the Marathi Language

  English | मराठी
ह्या संकेतस्थळावील सर्वेक्षणाशी संबंधि सामग्री (ध्वनिमुद्रणे, शब्दसंग्रह व्याकरणिक िश्लेषण) क्िएटिव्ह कॉन्सच्या श्रेयनिर्देशन-मवितरण ४.० आंतरराष्ट्रय ह्या परवा्याअंतर्गत मुक्त स्वरूात उपलब्ध कण्यात आलेल आहे. परवान्ाच्या मजकुासाठी पुढील दुवा पाहता ेईल. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

प्रकल्पाबद्दल

मराठीच्या बोलींचे सर्वेक्षण' हा डेक्कन कॉलेज (अभिमत विद्यापीठ), पुणे आणि राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई यांचा संयुक्त प्रकल्प आहे. महाराष्ट्राच्या विविध भागांमध्ये बोलल्या जाणाऱ्या मराठी भाषेचा आणि तिच्या वैशिष्ट्यांचा डिजिटल स्वरूपाचा संग्रह तयार करणे हे ह्या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट्य आहे.

पुढे वाचा...

प्रकल्पाच्या संकेतस्थळाचा निर्देश कसा करावा

प्रकल्पाच्या संकेतस्थळाचे उद्धरण खालीलप्रमाणे करावे:

‘मराठीच्या बोलींचे सर्वेक्षण’ ऑनलाईन. भाषाविज्ञान विभाग, डेक्कन कॉलेज (अभिमत विद्यापीठ), पुणे आणि राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई. https://www.sdml.ac.in , किंवा https://www.marathidialectsurvey.ac.in या संकेतस्थळावरून दि. DD.MM.YYYY रोजी माहिती प्राप्त झाली.

टीप

संकेतस्थळावरील नकाशे कम्प्युटर डेस्कटॉपवर पाहावेत.

आजचा शब्द

आडना (latch for doors in old-fasioned houses)

सदर सर्वेक्षणात या संकल्पनेसाठी आडना, आडगुना, खिट्टी, खटका, दंडका, कोयंडा, आडसर, आडची, माकडी, डांबर्‍या, टीच़कनी, साखर्‍या, संकलकडी, मिच़गार्‍या, बिजीगिरी, कुत्रं, घोडी, माज़रबोक्या, पट्टीकडी असे शब्द वैविध्य सापडले आहे..

अधिक माहिती साठी येथे क्लिक करा

मराठीच्या बोलींचे सर्वेक्षण’या प्रकल्पाचे संकेतस्थळ वापरण्यासाठी निर्देशपुस्तिका