मराठीच्या बोलींचे सर्वेक्षण

Survey of Dialects of the Marathi Language

  English | मराठी

प्रकल्पाबद्दल

मराठीच्या बोलींचे सर्वेक्षण' हा डेक्कन कॉलेज (अभिमत विद्यापीठ), पुणे आणि राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई यांचा संयुक्त प्रकल्प आहे. महाराष्ट्राच्या विविध भागांमध्ये बोलल्या जाणाऱ्या मराठी भाषेचा आणि तिच्या वैशिष्ट्यांचा डिजिटल स्वरूपाचा संग्रह तयार करणे हे ह्या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट्य आहे.

पुढे वाचा...

प्रकल्पाच्या संकेतस्थळाचा निर्देश कसा करावा

प्रकल्पाच्या संकेतस्थळाचे उद्धरण खालीलप्रमाणे करावे:

‘सर्व्हे ऑफ डायलेक्ट्स ऑफ द मराठी लँग्वेज’ ओंनलाईन. भाषाशास्त्र विभाग, डेक्कन कॉलेज (अभिमत विद्यापीठ), पुणे आणि राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई. https://www.sdml.ac.in , किंवा https://www.marathidialectsurvey.ac.in या संकेतस्थळावरून दि. १४.१२.२०१९ रोजी माहिती प्राप्त झाली.

आजचा शब्द