मराठीच्या बोलींचे सर्वेक्षण

Survey of Dialects of the Marathi Language

  English | मराठी

प्रकल्पाबद्दल

मराठीच्या बोलींचे सर्वेक्षण' हा डेक्कन कॉलेज (अभिमत विद्यापीठ), पुणे आणि राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई यांचा संयुक्त प्रकल्प आहे. महाराष्ट्राच्या विविध भागांमध्ये बोलल्या जाणाऱ्या मराठी भाषेचा आणि तिच्या वैशिष्ट्यांचा डिजिटल स्वरूपाचा संग्रह तयार करणे हे ह्या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट्य आहे.

पुढे वाचा...

प्रकल्पाच्या संकेतस्थळाचा निर्देश कसा करावा

प्रकल्पाच्या संकेतस्थळाचे उद्धरण खालीलप्रमाणे करावे:

‘सर्व्हे ऑफ डायलेक्ट्स ऑफ द मराठी लँग्वेज’ ओंनलाईन. भाषाशास्त्र विभाग, डेक्कन कॉलेज (अभिमत विद्यापीठ), पुणे आणि राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई. https://www.sdml.ac.in , किंवा https://www.marathidialectsurvey.ac.in या संकेतस्थळावरून दि. १४.१२.२०१९ रोजी माहिती प्राप्त झाली.

आजचा शब्द/ आजच कल्पना

जा शब्द: (अळू)(coloccasia)

या संकल्पनेसाठी मराठी भाषेतील विविध बोलींमध्ये खालीलप्रमाणे वैविध्य सापडले आहे. अळू, आळू, येळू, तेरा, तेरी, गाटीये, तेरे, पोती, पात्रा, चिमकुरा, च़मकुरा, घाट्याची पानं, घाट्या, पाटोन्ना, पातोड्याची पानं, धोपा, पाथरा, कोचई, आहल्या पानं, आडुची पानं, पत्र्याचे झ़ाड, तेडा, देठी, गरगट, गडारा, डोडा, धोबा इ.

अधिक माहिती साठी येथे क्लिक करा