राठीच्या बोलींचे सर्वे्षण

Survey of Dialects of the Marathi Language

  English | मराठी

प्रकल्प गट

डॉ. सोनल कुलकर्णी - जोशी

प्रकल्प प्रमुख

डॉ. मानसी केळकर

वरिष्ठ प्रकल्प समन्वयक

डॉ. प्रफुल्ल मेश्राम

कनिष्ठ प्रकल्प समन्वयक

श्री.संभाजी जाधव

कनिष्ठ प्रकल्प समन्वयक

श्रीम.जयश्री भारंबे-पाटील

प्रकल्प सहाय्यक

श्री.रतन कांबळे

प्रकल्प सहाय्यक

श्री.सागर शंकर

प्रकल्प सहाय्यक

श्री. शिवप्रसाद माजगांवकर

प्रकल्प सहाय्यक

श्रीम.स्वाती सोनावळे

प्रकल्प सहाय्यक

श्रीम. रेश्मा लवटे

प्रकल्प सहाय्यक

श्रीम.हीना दळवी

प्रकल्प सहाय्यक

श्रीम.संपदा देशपांडे

प्रकल्प सहाय्यक

श्रीम. सुस्मिता खुटाळे

प्रकल्प सहाय्यक

श्रीम. प्रतिभा शिंदे

प्रकल्प सहाय्यक

श्री.राहुल हुलावळे

प्रकल्प सहाय्यक

श्री. प्रकाश रणसिंग

प्रकल्प सहाय्यक

श्री. अनंत निकम

क्षेत्रपाहणी सहाय्यक

श्री.विशाल राठोड

लिपिक

हेमंत कुंभार

शिपाई

संकल्पना : सोनल कुलकर्णी - जोशी

संकेतस्थळाचा आराखडा आणि विकास/निर्मिती : मीडिया विद्या

प्रकल्प समन्वयक : मानसी केळकर आणि संभाजी जाधव

तांत्रिक मदत : सतीश बांगर आणि संजय हरगुडे