मराठीच्या बोलींचे सर्वेक्षण

Survey of Dialects of the Marathi Language

  English | मराठी

खाली दिलेल्या सूचीत जिल्हा, तालुका, गाव, अक्षांश, रेखांश भाषकाविषयी माहिती, हायपरलिंक, आणि कथनाचे शीर्षक ही माहिती उपलब्ध होते. त्यातील निवडक कथनाची हायपरलिंक सिलेक्ट करून right click करून ‘Go to https://sdml.ac.in/linguist-narrations_mr' हा पर्याय निवडावा. असे केल्याने निवडलेल्या कथनाचे डॉट वेव फॉर्मॅट मध्ये ध्वनीमुद्रण डाऊनलोड होईल.

Click to export the data

Toggle the data from dropdown as required

जिल्हा तालुका गाव अक्षांश रेखांश भाषकाविषयी माहिती हायपरलिंक्स कथनाचे शीर्षक / विषय