मराठीच्या बोलींचे सर्वेक्षण

Survey of Dialects of the Marathi Language

  English | मराठी

अविश्लेषित डेटा उतरवून घ्या

बोलीभाषक: 50+ years old Male, Chandgad, Kolhapur

बोलीभाषक: 66 years old Female, Chandgad, Kolhapur